Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

@2020 Shaulla Inc.